C-bod aneb univerzální reflexní ploška

C-bod je takzvaným maximálním nebo univerzálním bodem reflexní terapie, který ve svých dílech popisují ing. Janča i jeho žáci – manželé Patakyovi. Jedná se o reflexní plošku, která má celkový harmonizační účinek. Jejím ovlivňováním lze jednak z dlouhodobého preventivního hlediska působit na organismus tak, aby byl energetický tok usměrňován a nedocházelo k velkým výchylkám a tím disfunkci některých tělesných částí, za druhé tuto plošku můžeme využít jako plošku první pomoci. Její masáží jsme schopni výrazně zmírnit akutní bolestivé projevy, eventuální kolapsy nebo záchvaty.

Kde C bod hledat?
Aby to nebylo úplně jednoduché, existují tři C body. Jeden na břiše (C1) a pak jeho reflexní odrazy na noze a ruce (C2 a C3). Lokalizace není sice úplně jednoduchá, ale s trochou cviku to lze zvládnout. Původní bod C nalezneme na břiše cca na šířku tří prstů pod pupkem od podélné osy 30° vlevo. V tomto místě byste pohmatem měli cítit jakousi malou fazolku.

C1

Bod C2 se nachází na levém nártu. Plošku najdeme cca na šířku jednoho prstu od patní kůstky na spojnici mezi body, které jsou definované přední hranou patní kůstky (když ohneme nárt směrem dovnitř, asi dva prsty před vnějším kotníkem šikmo dolů se ukáže vyčnívající kost) a vrcholkem hlavního kloubu palce. Tímto bodem současně také prochází osa 4. nártní kosti.

C2

Bod C3 se nachází na hřbetu levé ruky, a to na spojnici čtvrté záprstní kosti s kostí hákovou. Když budete promačkávat čtvrtou záprstní kůstku směrem k zápěstí, narazíte na malý mělký žlábek, který právě reprezentuje kloubní spojení výše uvedených kůstek.

C3

Jak na body působit?
Bod na břiše mačkejte polštářkem palce (nejlépe při výdechu) co nejhlouběji to půjde. Následně plošku podržte zmáčknutou na 10-15 vteřin a povolte. Postup opakujte do vymizení bolesti nebo jiných příznaků. Bod na noze se rovněž mačká polštářkem palce cca 1-1,5 vteřinových intervalech. Bod na ruce mačkejte nehtem ve směru k hlavnímu kloubu čtvrtého prstu také v 1-1,5 vteřinových intervalech.

Doporučené dávkování
Doba masáže je v podstatě neomezená. Pro preventivní účely by měla stačit jedno až tři promačkání denně, pro stavy vážných nemocí až 10x denně. Na jedno sezení počítejte cca 15-30 zmáčknutí.

Zdroj:
Jiří Janča, Reflexní terapie tajemná řeč lidského těla
Jiří Janča, Velký receptář alternativní medicíny
Július Pataky, Učebnice reflexní terapie
Beáta Patakyová a Július Pataky, Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch
Beáta Patakyová a Július Pataky, Reflexní terapie jako životní styl

Facebook Twitter Email
 
Označeno s: , , , , , ,

Napsat komentář